CV

Certificaten

Ervaring

2015-Huidig
OPEN.satisfaction

Full Stack Developer

- Bouwen en doorontwikkeling van Angular applicaties
- Opzetten en doorontwikkeling Xamarin.iOS applicatie
- Nieuwe frontend techniek eigen maken (ExtJS) en opzetten voor 5+ applicaties & doorontwikkeling hiervan
- Doorontwikkeling Java backend
- Opzetten en doorontwikkeling ASP.NET Core backend - Bouwen en doorontwikkeling extensies op DMS (Alfresco)
- Opzetten en doorontwikkeling WinForms applicaties (Office plugins en desktop applicaties)
- Techsupport voor applicaties
- Techsupport voor DMS (Alfresco)
- Documentkoppelingen bouwen met externe systemen vanuit DMS (Alfresco)
- Opzetten en oplossen problemen Jenkins (CI)
- Opzetten AppCenter CI & CD pipeline
- Dockerizen van webapplicaties

2019-2020
Defensie Materieel Organisatie

Applicatie Beheer

- Support op DMS (Alfresco)
- Doorontwikkeling extensies op DMS (Alfresco)
- Opzetten en doorontwikkeling Angular applicaties
- Opzetten monitoring platform

Onderwijs

2012-2017
Hogeschool Utrecht

Informatica

- Studentassistent voor de vakken "Object Oriented Programming" en "Java II"
- Minor Ondernemerschap